Regulament Workshop

1. Organizatorul și regulamentul oficial 

Wokshop-ul (numit în cele ce urmează "evenimentul") este organizat de către S.C. ASL MUS-MUS S.R.L. persoană juridică română cu sediul social în Strada Surorile Martir Caceu, nr. 9, bl. T3A, Camera 2, et.8, ap.36, Timișoara, cu număr Registrul Comerțului J35/4611/2018, având cod unic 40324936, reprezentată legal prin Sandra-Laura Meseșan în calitate de Administrator (denumită în continuare „Tridia” sau „Organizatorul”). Organizatorul nu este în niciun fel afiliat cu Facebook. 

Regulamentul va fi făcut public online, conform regulamentului impus de Facebook și legislației în vigoare și este valabil gratuit oricărei persoane. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament și își asumă responsabilitatea pentru orice încălcare a regulamentului impus de Facebook sau a legislației în vigoare.

2. Condiții de participare

Procesul de înregistrare la eveniment are loc, contra cost (plata cu cardul), prin intermediul Oveit.com. Vezi termenii și condițiile detaliate de utilizare a serviciului Oveit.com.

3. Reprogramări și retururi

În cazul unor restricții care vor interzice desfășurarea evenimentului, acesta va fi reprogramat, iar biletele achiziționate rămân perfect valabile. Vei avea la dispoziție 30 de zile, de la data anunțului reprogramării, pentru a opta între păstrarea biletului sau returnarea sumei achitate pe bilet. În caz de reprogramare vom anunța noua dată prin intermediul tuturor canalelor de comunicare (Facebook – pagină și eveniment dedicat, Instagram, e-mail).

Contravaloarea biletelor achiziționate nu poate fi returnată decât în caz de forță majoră, reprezentând oricare dintre următoarele cazuri: anularea sau reprogramarea cu cel puțin o zi diferență a evenimentului, spitalizare sau deces, cataclisme naturale sau proteste care împiedică desfășurarea evenimentului, precum și orice alt eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către echipa Tridia.

În cazul în care contravaloarea biletelor este returnată, cumpărătorului i se va returna valoarea biletului din care se scade procentul procesatorului de plăți de 1.5%.

3. Consimțământ Marketing si Publicitate

Echipa Tridia își rezervă dreptul de a organiza periodic diverse promoții și campanii de reduceri la vânzarea de bilete pe parcursul perioadei de promovare a evenimentului.

Prin achiziționarea biletelor și participarea la eveniment sunteți de acord cu captarea imaginilor (fotografiere, video) pe durata evenimentului și utilizarea lor în scop de reclamă, marketing și publicitate.

4. COVID-19

❗ Acest eveniment respectă reglementările COVID-19. Pentru a participa vă rugăm să prezentați un certificat Covid valid.

Ce dovedește certificatul COVID?
• finalizarea schemei complete de vaccinare (de cel puțin 10 zile)
• rezultatul negativ al unui test RT-PCR (nu mai vechi de 72 de ore)
• rezultatul negativ al unui test antigen rapid (nu mai vechi de 48 de ore)
• trecerea prin boală (valabil între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării)

Vom lua toate măsurile de protecție impuse de legislația în vigoare și ne vom asigura de respectarea tuturor condițiilor impuse de autorități, pentru a crea un mediu sigur din punct de vedere sanitar pentru toți participanții.

5. Prelucrarea datelor cu caracter Personal (GDPR)

Prin participare, accepți că Tridia poate prelucra datele tale personale (imagini; nume etc.) și pot fi folosite în scopul publicității și pentru anunțarea câștigului, fără a mai fi necesară o altă formă de confirmare a acordului privind aceste date. 

Organizatorul va respecta dispozițiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).

6. Termeni și condiții

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula evenimentul în caz de forță majoră. În acest caz, se va alege câștigătorul dintre participanții validați anterior acestei cauze (sau după, atunci când este posibil). 

Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza participarea oricărei persoane care periclitează prin acțiunile sale buna desfășurare a evenimentului. 

7. Răspundere limitată

Prin participare acceptați să eliberați Tridia, filialele sale, partenerii, reprezentanții, angajații, succesorii și directorii de orice răspundere pentru boala, vătămarea, decesul, litigiile și pagubele viitoare, indiferent dacă sunt cauzate prin neglijență sau nu, prin:

  1. Participarea la eveniment;
  2. Defecțiuni tehnice de orice fel, dar fără a se limita la defecțiunile legate de computer, cabluri, rețea, software sau alte echipamente mecanice;
  3. Indisponibilitatea sau inaccesibilitatea oricăror transmisii, telefon sau servicii pe internet;
  4. Intervenția umană neautorizată în nicio parte a procesului de înscriere;
  5. Orice eroare electronică sau umană în administrarea evenimentului și în procesarea participărilor.

8. Dispute

Ca o condiție de participare, participantul este de acord ca orice litigiu ce nu poate fi soluționat între părți și orice cauză ce nu poate fi soluționată și decurge din acest eveniment, să fie soluționate individual, exclusiv în fața unei instanțe situate în România Timișoara, competentă. În plus, în orice astfel de dispută, participantul își pierde dreptul de a mai fi premiat și renunță implicit la drepturile sale asupra daunelor survenite.

* Prin participare la eveniment, participanții acceptă și respectă prezentul regulament.