Termeni și condiții

Acești termeni și condiții („Acord”) stabilesc termenii și condițiile generale de utilizare a site-ului web tridia.ro („Site web” sau „Serviciu”) și serviciilor sale conexe (colectiv, „Servicii”). Acest Acord reprezintă o legătură din punct de vedere juridic între dvs. („Utilizator” sau „dvs.”) și sc ASL Mus-Mus srl („sc ASL Mus-Mus srl”, „noi” sau „noastre”). Prin accesarea și utilizarea site-ului web și a serviciilor, confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord să fiți obligați de termenii acestui acord. Dacă încheiați acest Acord în numele unei companii sau al unei alte persoane juridice, declarați că aveți autoritatea de a lega această entitate de acest Acord, caz în care termenii „Utilizator” sau „dvs.” se vor referi către o astfel de entitate. Dacă nu aveți o astfel de autoritate sau dacă nu sunteți de acord cu termenii prezentului acord, nu trebuie să acceptați acest acord și nu puteți accesa și utiliza site-ul web și serviciile. Vă aducem la cunoștință că acest acord este un contract între dvs. și sc ASL Mus-Mus srl, chiar dacă este electronic și nu este semnat fizic de dvs. și guvernează utilizarea dvs. de către site și servicii.

Vârsta minimă

Trebuie să aveți cel puțin 18 ani pentru a utiliza site-ul web și serviciile. Prin utilizarea site-ului web și a serviciilor și prin acceptarea acestui acord, garantați și declarați că aveți cel puțin 18 ani.

Facturare și plăți

Veți plăti toate taxele percepute în conformitate cu taxele și termenele de facturare în vigoare în momentul în care se percepe și se plătește o taxă. Dacă reînnoirea automată este activată pentru Serviciile la care v-ați înscris, veți fi taxat automat în conformitate cu termenul pe care l-ați selectat. Dacă, după părerea noastră, achiziția dvs. constituie o tranzacție cu risc ridicat, vă vom solicita să ne furnizați o copie a actului dvs. de identitate valabil cu fotografie emis de guvern și, eventual, o copie a unui extras bancar recent pentru cardul de credit sau de debit utilizat pentru achiziție. Ne rezervăm dreptul de a modifica serviciile și prețurile serviciilor în orice moment. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a refuza orice comandă pe care o plasați cu noi. În cazul în care modificăm sau anulăm o înscriere, putem încerca să vă anunțăm contactând adresa de e-mail și / sau numărul de telefon furnizate în momentul completării cererii de înscriere.

Modificare și actualizare informații

Ocazional, pe site-ul web pot exista informații care conțin erori tipografice, inexactități sau omisiuni care pot fi legate de descrierile serviciilor, prețuri, disponibilitate, promoții și oferte. Ne rezervăm dreptul de a corecta orice erori, inexactități sau omisiuni și de a modifica sau actualiza informații sau de a anula înscrierea dacă orice informații de pe site-ul web sau servicii sunt inexacte în orice moment fără o notificare prealabilă (inclusiv după ce ați trimis cererea de înscriere). Nu ne asumăm nicio obligație de actualizare, modificare sau clarificare a informațiilor de pe site-ul web, inclusiv, fără limitare, informații privind prețurile, cu excepția cazului în care este cerut de lege. Nicio dată specificată de actualizare sau reîmprospătare aplicată pe site nu ar trebui luată pentru a indica faptul că toate informațiile de pe site sau servicii au fost modificate sau actualizate.

Link-uri către alte resurse

Deși site-ul web și serviciile pot face legătura cu alte resurse (cum ar fi site-uri web, aplicații mobile etc.), nu implicăm, direct sau indirect, nicio aprobare, asociere, sponsorizare sau afiliere cu o altă resursă legată, cu excepția cazului în care este indicat în mod specific. Nu suntem responsabili pentru examinarea sau evaluarea și nu garantăm ofertele niciunei companii sau persoane fizice, nici conținutul resurselor acestora. Nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru acțiunile, produsele, serviciile și conținutul altor terțe părți. Ar trebui să examinați cu atenție declarațiile legale și alte condiții de utilizare a oricărei resurse pe care o accesați printr-un link de pe site și servicii. Conectarea la orice alte resurse din afara site-ului este pe propriul risc.

Utilizări interzise

În plus față de alți termeni stabiliți în acord, vi se interzice utilizarea site-ului web și a serviciilor sau a conținutului: (a) în orice scop ilegal; (b) să solicite altora să efectueze sau să participe la orice acte ilegale; (c) să încalce orice reglementări, reguli, legi sau ordonanțe locale internaționale, federale, provinciale sau de stat; (d) să încalce drepturile noastre de proprietate intelectuală sau drepturile de proprietate intelectuală ale altora; (e) să hărțuiască, să abuzeze, să insulte, să rănească, să defăimeze, să calomnieze, să denigreze, să intimideze sau să discrimineze în funcție de sex, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, origine națională sau dizabilitate; (f) să transmită informații false sau înșelătoare; (g) să încarce sau să transmită viruși sau orice alt tip de cod rău intenționat care va fi sau poate fi utilizat în orice mod care va afecta funcționalitatea sau funcționarea site-ului web și a serviciilor, a produselor și serviciilor terților sau a internetului; (h) la spam, phish, pharm, pretext, păianjen, crawl sau răzuire; (i) pentru orice scop obscen sau imoral; sau (j) să interfereze sau să ocolească caracteristicile de securitate ale site-ului web și ale serviciilor, ale produselor și serviciilor terților sau ale internetului. Ne rezervăm dreptul de a înceta utilizarea de către dvs. a site-ului web și a serviciilor pentru încălcarea oricăreia dintre utilizările interzise.

Drepturi pentru proprietate intelectuală

„Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă toate drepturile prezente și viitoare conferite prin statut, drept comun sau capital, în legătură cu orice drepturi de autor și drepturi conexe, mărci comerciale, desene sau modele, brevete, invenții, bunăvoință și dreptul de a acționa în judecată pentru răspândire, drepturi asupra invenții, drepturi de utilizare și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală, în fiecare caz, înregistrate sau neînregistrate și care includ toate cererile și drepturile de a solicita și de a fi acordate, drepturi de a solicita prioritate, astfel de drepturi și toate drepturile sau formele similare sau echivalente protecție și orice alte rezultate ale activității intelectuale care subzistă sau vor subzista acum sau în viitor în orice parte a lumii. Prezentul acord nu vă transferă nicio proprietate intelectuală deținută de sc ASL Mus-Mus srl sau de terți și toate drepturile, titlurile și interesele asupra și asupra unei astfel de proprietăți vor rămâne (ca între părți) exclusiv cu sc ASL Mus-Mus srl Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, grafica și siglele utilizate în legătură cu site-ul și serviciile sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale sc ASL Mus-Mus srl sau ale licențiatorilor săi. Alte mărci comerciale, mărci de servicii, grafice și sigle utilizate în legătură cu site-ul web și servicii pot fi mărci comerciale ale altor terțe părți. Utilizarea de către dvs. a site-ului web și a serviciilor nu vă acordă niciun drept sau licență pentru reproducerea sau utilizarea în alt mod a oricărui sc ASL Mus-Mus srl sau mărci comerciale ale terților.

Limitarea garanției

Sunteți de acord că un astfel de Serviciu este furnizat „așa cum este” și „așa cum este disponibil” și că utilizarea site-ului web și a Serviciilor este exclusiv pe propria răspundere. Renunțăm în mod expres la toate garanțiile de orice fel, expres sau implicit, inclusiv dar fără a se limita la garanțiile implicite de comercializare, adecvare pentru un anumit scop și fără încălcare. Nu oferim nicio garanție că Serviciile vor îndeplini cerințele dvs. sau că Serviciul va fi neîntrerupt, în timp util, sigur sau fără erori; nici nu oferim nicio garanție cu privire la rezultatele care pot fi obținute din utilizarea Serviciului sau cu privire la acuratețea sau fiabilitatea oricăror informații obținute prin intermediul Serviciului sau care vor fi corectate defectele Serviciului. Înțelegeți și sunteți de acord că orice material și / sau date descărcate sau obținute în alt mod prin utilizarea Serviciului se fac la propria discreție și risc și că veți fi singurul responsabil pentru orice daune sau pierderi de date care rezultă din descărcarea unui astfel de material. și / sau date. Nu oferim nicio garanție cu privire la bunurile sau serviciile achiziționate sau obținute prin intermediul Serviciului sau la orice tranzacții încheiate prin intermediul Serviciului, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Niciun sfat sau informație, verbală sau scrisă, obținută de dvs. de la noi sau prin intermediul Serviciului nu va crea nicio garanție care nu este făcută în mod expres aici.

Limitarea răspunderii

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, în niciun caz SC ASL Mus-Mus srl, afiliații, directorii, ofițerii, angajații, agenții, furnizorii sau licențiatorii săi nu vor fi răspunzători față de nicio persoană pentru orice acoperire indirectă, incidentală, specială, punitivă, sau daune ulterioare (inclusiv, fără limitare, daune pentru profituri pierdute, venituri, vânzări, fondul comercial, utilizarea conținutului, impactul asupra afacerii, întreruperea afacerii, pierderea economiilor anticipate, pierderea oportunității de afaceri) oricum ar fi cauzate, sub orice teorie a răspunderii, inclusiv, fără limitare, contract, delict, garanție, încălcarea obligației legale, neglijență sau altfel, chiar dacă partea responsabilă a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune sau ar fi putut prevedea astfel de daune. În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, răspunderea agregată a sc ASL Mus-Mus srl și a afiliaților, ofițerilor, angajaților, agenților, furnizorilor și licențiatorilor acesteia referitoare la servicii va fi limitată la o sumă mai mare de un dolar sau orice sumă efectivă achitat în numerar de către SC ASL Mus-Mus srl pentru perioada anterioară de o lună înainte de primul eveniment sau eveniment care a dat naștere unei astfel de răspunderi. Limitările și excluderile se aplică, de asemenea, dacă acest remediu nu vă compensează pe deplin pentru pierderile sau eșecurile scopului său esențial.

Compensații

La cererea sc ASL Mus-Mus srl și/sau a licențiatorilor săi sunteți de acord să apărați, să compensați și să exonerați sc ASL Mus-Mus srl și afiliații, directorii, ofițerii, angajații, agenții, și furnizori de conținut împotriva oricărei răspunderi, pierderi, daune sau costuri, inclusiv onorarii rezonabile ale avocaților, suportate în legătură cu sau care decurg din orice afirmații, reclamații, acțiuni, dispute sau cereri ale unor terțe părți împotriva oricăreia dintre ele ca urmare sau referitoare la Conținutul dvs., utilizarea site-ului și a Serviciilor sau a oricărei abateri intenționate din partea dvs.

Disociabilitatea

Toate drepturile și restricțiile conținute în prezentul acord pot fi exercitate și vor fi aplicabile și obligatorii numai în măsura în care nu încalcă nicio lege aplicabilă și sunt destinate a fi limitate în măsura necesară, astfel încât să nu facă acest acord ilegal, invalid sau neexecutabil. În cazul în care o dispoziție sau o parte a oricărei dispoziții a prezentului acord va fi considerată ilegală, invalidă sau neexecutabilă de către o instanță de jurisdicție competentă, părțile intenționează ca dispozițiile sau porțiunile rămase să constituie acordul lor cu privire la obiectul prezentului document, precum și toate aceste dispoziții rămase sau porțiuni ale acestora să rămână în vigoare și efect.

Soluționarea litigiilor

Formarea, interpretarea și executarea prezentului Acord și a oricăror dispute care decurg din acesta vor fi guvernate de legile de fond și procedurale ale României, fără a se ține seama de regulile sale privind conflictele sau alegerea legii și, în măsura în care este aplicabil, legile României. Competența exclusivă și locul de desfășurare a acțiunilor legate de subiectul prezentului document vor fi instanțele situate în România și vă supuneți prin jurisdicția personală a acestor instanțe. Prin prezenta renunțați la orice drept la un proces cu juriu în orice procedură care decurge din sau este legată de acest Acord. Convenția Organizației Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri nu se aplică prezentului acord.

Cesiune

Nu aveți dreptul să atribuiți, să revindeți, să sub-licențiați sau să transferați în alt mod sau să delegați vreunul dintre drepturile sau obligațiile dvs. prezentate, în totalitate sau parțial, fără consimțământul nostru prealabil scris, care consimțământ va fi la propria noastră discreție și fără obligație; orice astfel de cesiune sau transfer va fi nulă. Suntem liberi să cedăm oricare dintre drepturile sau obligațiile sale prezentate, în totalitate sau parțial, oricărei terțe părți ca parte a vânzării tuturor activelor sau a stocurilor sale sau în mod substanțial sau ca parte a unei fuziuni.

Modificări

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând acest Acord sau termenii acestuia referitori la Site-ul Web și Servicii, cu efect după publicarea unei versiuni actualizate a acestui Acord pe Site. Când o vom face, vom revizui data actualizată în partea de jos a acestei pagini. Utilizarea continuă a site-ului web și a serviciilor după astfel de modificări va constitui consimțământul dvs. pentru astfel de modificări.

Acceptarea acestor termeni

Recunoașteți că ați citit acest Acord și sunteți de acord cu toți termenii și condițiile acestuia. Accesarea și utilizarea site-ului web și a serviciilor, implica acceptarea de către dvs. a termenilor si condițiilor din acest acord. Dacă nu sunteți de acord să respectați termenii prezentului acord, nu sunteți autorizat să accesați sau să utilizați site-ul web și serviciile.

Date de contact

Dacă doriți să ne contactați pentru a înțelege mai multe despre acest Acord sau doriți să ne contactați cu privire la orice problemă legată de acesta, puteți face acest lucru prin intermediul formularului de contact, trimiteți un e-mail la info@tridia.ro sau ne puteți contacta la numărul de telefon 0743437074.

Acest document a fost actualizat ultima dată pe 11 martie 2021.